June/2022

day week time Live performer music fee
3 Fri 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Hatsune Hirakura
Bass:Kento Yokota
Tipping
4 Sat 19:00‐21:00 Trio Live

Trumpet:Takashi Okamoto
Piano:Rumi Abe
Bass:Yamachiha
Special guest vocal:Miwo

Tipping
7 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Guitar:Toshiki Nunokawa
Trumpet:Hikari Ichihara
Tipping
10 Fri 19:00‐21:00 Duo Live

Bass:Yutaka Yoshida
Piano:Kouta Kaibori

Tipping
11 Sat 19:00‐21:00 Super Duo Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Ken Kawamura
¥2,800
13 Mon 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Trio Live & Session Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Yutaka Yokoyama
Drums:Takayuki Koizumi
Tipping
16 Thu 19:00‐21:00 Solo Live

Piano:Jouji Nakashima

Tipping
17 Fri 19:00‐21:00 Trio Live Piano:Kouta Sagawa
Bass:Tetsurou Ueno
Drums:Ryouji Tachio
Tipping
20 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chii Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
22 Wed 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
23 Thu 19:00‐21:00 Trio Live Drums:Ryouji Tachio
Piano:Masaki Hoshino
Bass:Yukio Chiba
Tipping
24 Fri 19:00‐21:00 Miyazumi Live
‐Reserved only‐
Piano:Shunsuke Miyazumi
Bass:Edy Kohno
¥1,800
27 Mon 19:00‐21:00 Duo Live Trumpet:Akiyoshi Tanidono
Piano:Toshihiko Kouno
Tipping
29 Wed 19:00‐21:00 Trio Live Bass:Nobuyuki Watanabe
Piano:Junichi Iwabuchi
Tenor sax:Shuuji Tateno
Tipping

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.


July/2022

day week time Live performer music fee
7 Thu 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Trio Live Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Yutaka Yokoyama
Drums:Jun Saito
Tipping
9 Sat 19:00‐21:00 Trio Live Drums:Ryouji Tachio
Piano:Masaki Hoshino
Bass:Yukio Chiba
Tipping
11 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chii Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
12 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Hiroshi Kagawa
Piano:Keiichi Yoshida
¥3,000
13 Wed 19:00‐21:00 Duo Live

Bass:Yutaka Yoshida
Piano:Jouji Nakashima

Tipping
14 Thu 19:00‐21:00 Trio Live Guitar:Ryousuke Tanaka
Bass:Shingo Tada
Drums:Ken Shinohara
Tipping
15 Fri 19:00‐21:00 Duo Live Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Saki Ozawa
¥2,800
16 Sat 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Kurumi Shimizu
Trumpet:Keiji Matsushima
¥2,800
22 Fri 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
23 Sat 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Hatsune Hirakura
Bass:Kento Yokota
Tipping
29 Fri 19:00‐21:00 Miyazumi Live
‐Reserved only‐
Piano:Shunsuke Miyazumi
Bass:Edy Kohno
¥1,800
30 Sat 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Yuuhei Ponkawa
Piano:Mamoru Ishida
Tipping

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.


August/2022

day week time Live performer music fee
5 Fri 19:00‐21:00 Special Night Alto sax:Yoshio Ohtomo
Guitar:Ayaka Asari
Bass:Ikuo Sakurai
¥3,000
6 Sat 19:00‐21:00 Duo Live Cornet:Toru Matsubara
Guitar:Shuji Narikawa
Tipping
13 Sat 19:00‐21:00 Trio Live

Trumpet:Takashi Okamoto
Piano:Rumi Abe
Bass:Yamachiha
Special guest vocal:菅原花月Kagetsu Sugawara

Tipping
15 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chii Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
19 Fri 19:00‐21:00 Trio Live Piano:Kouta Sunakawa
Bass:Tetsurou Ueno
Drums:Ryouji Tachio
Tipping
26 Fri 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
27 Sat 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Trio Live Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Yutaka Yokoyama
Drums:Takayuki Koizumi
Tipping
30 Tue 19:00‐21:00 Trio Live Drums:Takayuki Koizumi
Bass:Shigeo Sugiyama
Piano:Kouta Kaibori
Tipping
31 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Guitar:Toshiki Nunokawa
Trumpet:Hikari Ichihara
Tipping

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.

 

Copyright© 2022 A-train All Rights Reserved.

〒152-0004 F1 daiichi Kensington Bld 3-6-3 Takaban Meguro-ku
TEL:03-6451-2548 FAX:03-5773-5029
Open 18:00-24:00 Closed(sun & holidays)