September/2022

day week time Live performer music fee
3 Sat 19:00‐21:00 Trio Live Guitar:Ryousuke Tanaka
Bass:Shingo Tada
Drums:Ken Shinohara
Tipping
6 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Hatsune Hirakura
Bass:Kento Yokota
Tipping
Fri 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
10 Sat 19:00‐21:00 Trio Live Piano:Kouta Sunakawa
Bass:Yukio Chiba
Drums:Ryouji Tachio
Tipping
12 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chiyori Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
13 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Toshihiko Kohno
Trumpet:Akira Tanidono
Bass:Daiki Mishima
Tipping
14 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Violin:Junko Hase
Guitar:Etsuko Tanba
Tipping
16 Fri 19:00‐21:00 Duo Live Trumpet:Mana Kasajima
Piano:Tomohiko Katou
Tipping
17 Sat 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Trio Live Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Yutaka Yokoyama
Alto sax:Seiji Harakawa
Tipping
19 Mon 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Yuhei Ponkawa
Guitar:Kouichi Hirata
Tipping
20 Wed 19:00‐21:00 Trio Live Bass:Nobuyuki Watanabe
Piano:Junichi Iwabuchi
Tenor sax:Shuuji Tateno
Tipping
21 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Hiroshi Kagawa
Piano:Keiichi Yoshida
¥2,800
22 Thu 19:00‐21:00 Jun Saito Trio Live Drums:Jun Saito
Piano:Junko Koike
Bass:Hideki Isobe
Tipping
24 Sat 19:00‐21:00 Super Duo Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Ken Kawamura
¥2,800
28 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Kurumi Shimizu
Trumpet:Keiji Matsushima
¥2,800

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.


October/2022

day week time Live performer music fee
1 Sat 19:00‐21:00 Trio Live

Trumpet:Takashi Okamoto
Piano:Rumi Abe
Bass:Yamachiha
Special guest vocal:MIWO

Tipping
6 Thu 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Trio Live Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Yutaka Yokoyama
Trumpet:Ryuichi Takase
Tipping
8 Sat 19:00‐21:00 Super Duo Live Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Satomi Kawakami
¥2,800
11 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Violin:Junko Hase
Piano:Kurumi Shimizu
Tipping
13 Thu 19:00‐21:00 Duo Live Guitar:Toshiki Nunokawa
Vocal:Sayoko Shimohsa
Tipping
14 Fri 19:00‐21:00 Jun Saito Trio Live Drums:Jun Saito
Piano:Junko Koike
Bass:Hideki Isobe
Tipping
18 Tue 19:00‐21:00 Trio Live Drums:Takayuki Koizumi
Bass:Shigeo Sugiyama
Piano:Kouta Kaibori
Tipping
19 Wed 19:00‐21:00 Trio Live Bass:Nobuyuki Watanabe
Piano:Junichi Iwabuchi
Tenor sax:Shuuji Tateno
Tipping
21 Fri 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
24 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chiyori Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
27 Thu 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Hatsune Hirakura
Bass:Kento Yokota
Tipping
28 Fri 19:00‐21:00 Duo Live Trumpet:Mana Kasajima
Piano:Tomohiko Katou
Tipping

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.

 

Copyright© 2022 A-train All Rights Reserved.

〒152-0004 F1 daiichi Kensington Bld 3-6-3 Takaban Meguro-ku
TEL:03-6451-2548 FAX:03-5773-5029
Open 18:00-24:00 Closed(sun & holidays)