June/2023

day week time Live performer music fee
2 Fri 19:00‐21:00

Ikuo Sakurai Trio Live

Bass:Ikuo Sakurai
Guitar:Sadanori Nakamure
Drums:Nobuo Hujii
¥3,000
3 Sat 19:00‐21:00 Trio Live

Trumpet:Takashi Okamoto
Piano:Rumi Abe
Bass:Yamachiha
Special guest guitar:Shuusaku Yamano

Tipping
7 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Mitsuaki Huruno
¥3,200
8 Thu 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Yoshihiko Naya
Bass:Ryouhei Komaki
Tipping
9 Fri 19:00‐21:00 Takayuki Koizumi Trio Live Drums:Takayuki Koizumi
Bass:Shigeo Sugiyama
Piano:Kouta Kaibori
Tipping
12 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chiyori Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
13 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Yutaka Yoshida
Piano:Jouji Nakajima
Tipping
15 Thu 19:00‐21:00 Trio Live Piano:Arisa Takeuchi
Bass:Kouhei Hujita
Drums:Yusuke Yaginuma
Tipping
16 Fri 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Trio Live Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Hiroshi Yoshino
Drums:Takayuki Koizumi
Tipping
17 Sat 19:00‐21:00 Duo Live Violin:Junko Hase
Bass:Toshihisa Nagami
Tipping
21 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Toshihiko Kohno
Bass:Takumi Awaya
Tipping
22 Thu 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Hiroshi Kagawa
Piano:Keiichi Yoshida
¥2,800
23 Fri 19:00‐21:00 Duo Live Guitar:Toshiki Nunokawa
Piano:Hatsuho Hurukawa
Tipping
24 Sat 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
26 Mon 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Hideo Kawahara
Piano:続木徹Tooru Tsuduki
Tipping
29 Thu 19:00‐21:00 Jun Saito Trio Live Drums:Jun Saito
Piano:Junko Koike
Bass:Hideki Isobe
Tipping
30 Fri 19:00‐21:00 Duo Live Tenor sax:Wataru Hamasaki
Piano:Shigeo Hukuda
Tipping

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.


July/2023

day week time Live performer music fee
1 Sat 19:00‐21:00 Toshiyuki Sekine Duo Live Piano:Toshiyuki Sekine
Bass:Hiroshi Yoshino
Tipping
5 Wed 19:00‐21:00 Trio Live Piano:Arisa Takeuchi
Bass:Kouhei Hujita
Drums:Yusuke Yaginuma
Tipping
8 Sat   Reserved    
10 Mon 19:00‐21:00 Sliding Sisters Live & Session

Vocal:Youko Ishikura
Trombone:Chiyori Suda
Trombone:Natsuno Kaburagi
Piano:Katsuko Matsunaga
Bass:Edy Kohno

Tipping
11 Tue 19:00‐21:00

Ikuo Sakurai Duo Live

Piano:Eriko Shimizu
Bass:Ikuo Sakurai
Guest Drums:Nobuo Hujii
Tipping
13 Thu 19:00‐21:00 Duo Live Bass:Yutaka Yoshida
Piano:Kouta Kaihori
Tipping
15 Sat 19:00‐21:00 Trio Live

Guitar:Ryousuke Tanaka
Bass:Shingo Tada
Drums:Yoshinori Takamoto

Tipping
18 Tue 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Keiichi Yoshida
Bass:Satoshi Kosugi
¥2,800
19 Wed 19:00‐21:00 Duo Live Piano:Yoshihiko Naya
Bass:Ryouhei Komaki
Tipping
20 Thu 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Duo Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Saki Ozawa
¥2,800
24 Mon 19:00‐21:00 Jun Saito Trio Live Drums:Jun Saito
Piano:Junko Koike
Bass:Hideki Isobe
Tipping
26 Wed 19:00‐21:00 Hideo Kawahara Duo Live Bass:Hideo Kawahara
Violin:Kana Hiramatsu
Tipping
27 Thu 19:00‐21:00 Takayuki Koizumi Trio Live Drums:Takayuki Koizumi
Bass:Shigeo Sugiyama
Piano:Kouta Kaihori
Tipping
28 Fri 19:00‐21:00 Yoshio Ohtomo Super Trio Alto sax:Yoshio Ohtomo
Piano:Tsuyoshi Yamamoto
Bass:Hiroshi Kagawa
¥3,200
29 Sat 19:00‐21:00 Duo Live Trumpet:Mana Kasajima
Piano:Naoko Tanaka
Tipping
31 Mon 19:00‐21:00 Duo Live Guitar:Toshiki Nunokawa
Trumpet:Hikari Ichihara
Tipping

* Tipping is a live performance that you can enjoy relatively cheaply, passing Tip to musicians if you like playing.

 

Copyright© 2023 A-train All Rights Reserved.

〒152-0004 F1 daiichi Kensington Bld 3-6-3 Takaban Meguro-ku
TEL:03-6451-2548 FAX:03-5773-5029
Open 18:00-24:00 Closed(sun & holidays)